Дейност на местата за настаняване в област Търговище през октомври 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Търговище са функционирали 16 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 323, а на леглата – 644.

Общият брой на нощувките, регистрирани през октомври 2017 г. е 3 515, или с 4.1% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 23.3%, а от български граждани се увеличават с 1.7%.