Дейност на местата за настаняване през октомври 2017 г. в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2017 г. в област Шумен са функционирали 57 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 755, а на леглата – 1 602. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 14.0%, а броят на леглата в тях се увеличава с 3.0%.

През месец октомври 2017 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в седем от десетте общини в област Шумен.