ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

През октомври 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с октомври 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода)  се увеличават с 3.3%, а леглата в тях – с 4.5%.

Пренощувалите лица в местата за настаняване през октомври 2017 г. намаляват с 3.3% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 9.3 хил., като е регистрирано намаление при българските граждани с 4.1%, а при чуждите граждани – увеличение с 4.5%.

Българските граждани нощували в местата за настаняване през октомври 2017 г. са 8.4 хил. и са реализирали средно 1.6 нощувки. Чуждите граждани са 0.9 хиляди, като са реализирали средно 2.6 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2017 г. е 17.5%, като се наблюдава увеличение с 0.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2016 година.

В сравнение със същия период на 2016 година приходите от нощувки се увеличават с 12.4% и достигат до 548 хил. лева. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди така и от български граждани съответно с 27.6% и 8.9%.

 

Методологични бележки

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.