Конкурс по статистика – съвместна инициатива на отдел „Статистически изследвания – Шумен“, Професионална гимназия по икономика и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“

Пълен текст в PDF файл

Във връзка с празника на академичната общност – 8 декември и патронния празник на Професионалната гимназия по икономика Факултетът по математика и информатика на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ беше домакин на III Регионален конкурс по статистика – Шумен, 2017, на тема „Икономическото неравенство във фокуса на статистиката“. Конкурсът, чиято цел е популяризиране на статистиката, като наука и практика, е съвместна инициатива на Шуменския университет, Професионалната гимназия по икономика и отдел „Статистически изследвания – Шумен“.