Дейност на местата за настаняване в област Сливен през октомври 2017 година

PDF файл

През октомври 2017 г. на територията на област Сливен са функционирали 52 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки в област Сливен през октомври 2017 г. са 261 431 лв. и са нарастнали с 6.7% спрямо октомври 2016 година.