Дейност на местата за настаняване в област Добрич през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Добрич са функционирали 142 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 11.5 хил., а на леглата – 25.5 хиляди. В сравнение със септември 2016 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.8%, а броят на леглата в тях с 11.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през септември 2017 г., е 258.9 хил., или с 10.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.