Дейност на местата за настаняване в област Търговище през септември 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През септември 2017 г. в област Търговище са функционирали 17 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 343, а на леглата – 684.

Общият брой на нощувките, регистрирани през септември 2017 г. е 2 897, или с 32.9% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като нощувките от чуждестранни туристи намаляват с 29.2%, а от български граждани с 34.0%