Жилищен фонд в област Добрич към 31.12.2016 година

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт, към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Добрич се състои от 60.3 хил. жилищни сгради. В градовете се намират 23.1 хил. жилищни сгради, а в селата – 37.2 хиляди. Жилищните сгради в областта представляват 2.9% от общия жилищен фонд в страната.

Според разпределението на жилищните сгради по конструкция преобладават, тухлените сгради с гредоред – 34.0 хил. или 56.4% от всички жилищни сгради, следвани от тухлените сгради с бетонна плоча – 13.6 хил. или 22.5% и от сградите с „Друга“ конструкция – 10.4 хил. или 17.3%. Стоманобетонните жилищни сгради в областта са 2.8%, а панелните – 1.0%. В градовете 45.8% са тухлени с гредоред, а 37.1% от тухлените сгради са с бетонна плоча.