Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2014 – 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2014 – 2016 г., е 75.3 години, като спрямо предходния период (2013 – 2015 г.) тя намалява с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.6 години по-висока от средната за страната – 74.7 години.

Област Варна, заедно с областите Кърджали (76.4), София (столица) (76.3), Смолян (75.6) и Благоевград (75.6 години), е сред областите с най-висока средна продължителност на живота на населението в страната, а с най-ниска са областите Монтана (72.6) и Видин (72.6 години).