Дейност на местата за настаняване в област Благоевград през август 2017 година

PDF файл
 

През август 2017 г. в област Благоевград са функционирали 220 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване, като броят на леглата в тях е 14.4 хиляди. В сравнение с август 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) в област Благоевград намалява с 1.4%, а леглата в тях се увеличават с 2.4%.
Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в Благоевградска област възлиза на 147.2 хил., или с 15.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 19.9%) се наблюдава в местата за настаняване с 4 и 5 звезди.
През август 2017 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 69.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 48.8% от българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 17.9% от нощувките на чужденци и 31.6% – на български граждани., а в местата за настаняване с 1 и 2 звезди тези дялове са съответно 12.2% и 19.6%.