Пътнотранспортни произшествия, убити и ранени в област Кюстендил през 2016 година

PDF файл
 

През 2016 г. на територията на област Кюстендил са регистрирани 96 пътнотранспортни произшествия (ПТП) с пострадали, вследствие на които са загинали 8 лица и са ранени 115 души. В сравнение с 2015 г. се наблюдава намаление на ПТП с 15.8%, а на ранените лица – с 19.6%. Регистрирано е намаление на броя на убитите лица – с 42.9%.
От общия брой за страната делът на пътнотранспортните произшествия с пострадали през 2016 г. в област Кюстендил е 1.3%, а на ранените и убитите – съответно 1.2 и 1.1%.
Броят на ПТП по вина на водачите на пътни превозни средства (ППС) е 94, или 97.9% от общия брой за областта. От тях 44, или 46.8% са причинени от водачи, управлявали ППС, чиято собственост е неизвестна. Броят на пътнотранспортните произшествия по вина на водачи на лични превозни средства е отново 44.
През 2016 г. в областта всички убити лица при ПТП са по вина на водачите на ППС.
В област Кюстендил броят на пътнотранспортните произшествия е най-голям през месеците от май до септември, достигайки 13 през август, или 13.5% от общия брой ПТП. Най-малък брой ПТП има през месец януари 2016 г. – 3 броя. През месеците май и юни ранените лица са най-много – съответно 16 и 15, или 13.9 и 13.0% от общия брой за годината. По 2 убити лица има през месеците февруари, август и септември, а през месеците март и декември – по 1.