Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Варна през второто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Варна е 215.4 хил., от които 117.5 хил. са мъже, а 97.9 хил. са жени. В сравнение с второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица намалява с 2.3%.