ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ ЮНИ 2017 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През юни 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла – хотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 369, а на леглата – 4 924 . В сравнение с юни 2016 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода намалява с 3.6%, а леглата в тях – с 1.6%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване през юни 2017 г. е 38 362, или с 20.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Във всички видове места за настаняване се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 30.6%, следвани от местата за настаняване с 3 звезди – с 25.1% и тези с 1 и 2 звезди – с 15.6%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо юни 2016 г. нарастват с 14.5% и са 26 672, а тези, реализирани от чужденци – с 35.1% и са 11 690.