Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през второто тримесечие на 2017 година

PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 69.2 хил., от които 36.8 хил. са мъже, а 32.3 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2017 г. е 44.8% (при 52.2% за страната).