Наети лица и средна работна заплата в област Търговище през второто тримесечие на 2017 година

Пълен текст в PDF файл

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на юни 2017 г. се увеличават с 2.6% спрямо края на март 2017 г., като достигат 28.4 хиляди.

Намалението на наетите лица е регистрирано в седем икономически дейности, като в процентно изражение намалението е най-значимо в „Финансови и застрахователни дейности” – със 7.9%, „Административни и спомагателни дейности” със 7.8% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 3.5%. Увеличение се наблюдава в единадесет икономически дейности, като най-голямо е в „Култура, спорт и развлечения”, „Селско, горско и рибно стопанство” и „Строителство”.