Детски ясли в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Добрич функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 653 места в тях. В страната има 829 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 32 611 места в тях. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта нараства с 23, или с 3.7%.