Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство през второто тримесечие на 2017 година в област Шумен

Пълен текст в PDF файл

През второто тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Шумен са издали разрешителни за строеж на 34 жилищни сгради, с 49 жилища в тях и със 7 791 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 51 други сгради с 15 132 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 240.0%, броят на жилищата в тях – с 96.0%, а застроената им площ – със 107.8%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради е регистрирано нарастване с 8.5%, а общата им застроена площ намалява със 70.1%.