ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ГАБРОВО ПРЕЗ МАЙ 2017 ГОДИНА

През май 2017 г. в област Габрово са функционирали 58 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.5 хил., а на леглата – 3.3 хиляди. В сравнение с май 2016 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) намалява с 9.4%, а на леглата в тях с 3.0%.

В област Габрово общият брой нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през май 2017 г. е 18.6 хил., или със 7.6% по-малко в сравнение със същия месец на предходната година

Пренощувалите лица в местата за настаняване през май 2017 г. намаляват с 8.7% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 10.5 хиляди, като е регистрирано намаление при българските граждани с 13.0%. Броят на пренощувалите чужди граждани се увеличава спрямо май 2016 г. с 34.8%.

Българските граждани нощували в местата за настаняване през май 2017 г. са 9.1 хиляди и са реализирали средно 1.7 нощувки. Чуждите граждани са 1.4 хиляди, като 45.4% от тях са нощували в хотели с 3 звезди и са реализирали средно 1.9 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през май 2017 г. е 19.3%, като се наблюдава спад от 0.7 процентни пункта в сравнение с май 2016 година.

Приходите от нощувки намаляват с 0.6% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат до 551  хил. левове. Регистрирано е увеличение на приходите от чужди граждани с 24.6%, докато тези от български граждани намаляват с 5.6%.

 

Методологични бележки

 

От 2012 г. статистическото изследване на дейността на местата за настаняване се провежда месечно в съответствие с Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма и Регламент № 1051/2011 на Европейската комисия за прилагане на Регламент № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета относно европейската статистика на туризма по отношение на структурата на отчетите за качеството и предаването на данните.

В наблюдението се включват категоризираните хотели, къмпинги и други места за краткосрочно настаняване с над 10 легла, функционирали през съответния отчетен период.

В показателя други места за краткосрочно настаняване са обхванати вилни и туристически селища, хостели, къщи за гости, бунгала, почивни домове, хижи, частни квартири и апартаменти и други места за краткосрочно настаняване.

Легладенонощия в експлоатация е максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец.

В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността на допълнителните услуги.