Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Шумен през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в област Шумен са приключили делата за 921 извършени престъпления. Делата за 345 от тях са завършили с ефективни осъдителни присъди, за 441 престъпления – с условно осъждане, за 20 престъпления – с оправдаване, за 2 – с прекратяване и за 113 – с освобождаване от наказание. В сравнение с 2015 г. броят на делата за извършени престъпления се увеличава с 23.0%.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 786 извършени престъпления, което е с 27.6% повече спрямо 2015 г.