Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област Варна през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През 2016 г. в съдилищата на територията на област Варна са приключили делата за       1 509 извършени престъпления. С осъдителни присъди са 1 285 извършени престъпления – 601 от тях са завършили с ефективно осъждане, а 684 – с условно осъждане. Едно дело е завършило с прекратяване, 51 – с оправдаване, а 172 – с освобождаване от наказание.

През 2016 г. в област Варна обвиняеми са били 1 518 лица, от които:

  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 583 лица, или 38.4% от общия брой на обвиняемите;
  • условно осъдени са 711 (46.8%) лица;
  • освободени от наказателна отговорност са 175 (11.5%) лица;
  • оправдани са 48 обвиняеми лица (3.2%);
  • на едно лице делото е прекратено (0.1%).