Жилищен фонд в област Благоевград към 31.12.2016 година

PDF файл
 

Към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Благоевград се състои от 79 237 сгради със 140 474 жилища в тях. В сравнение с 2015 година жилищните сгради са с 23 повече, а жилищата в тях се увеличават със 43. В градовете се намират 59.2% от всички жилища в областта, а в селата – 40.8%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 3 435 с 26 112 жилища в тях, тухлените – 67 043 с 104 893 жилища, а 9 469 жилища се намират в 8 759 сгради с друга конструкция. В градовете 29.9% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 68.3% – в тухлени и 1.8% в други сгради. В селата 83.9% от жилищата се намират в тухлени сгради, 14.0% – в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали) и само 2.1% в стоманобетонни и панелни сгради.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи – 58.1% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи – 18.1%, жилищата с пет и повече стаи – 15.5%, а едностайните са 8.3%