Основни данни за културата в област Стара Загора през 2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Стара Загора функционират 11 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.
Посещенията в музеите през 2016 г. са 305.5 хил. и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 5.2%.