Цени на земеделската земя и рентата в селското стопанство в област Добрич през 2016 година

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Добрич през 2016 година

През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Добрич достига       1 602 лв., при средна цена за страната 761 лв. на декар. Спрямо предходната година средната цена на земеделската земя в област Добрич се увеличава с 13.9%, и продължава да бъде най-висока в сравнение с останалите области.