Основни данни за културата в област Бургас през 2016 година

PDF

Към 31.12.2016 г. в област Бургас действат 12 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство със 103.3 хил. фондови единици, като броят им намалява с 6.0% в сравнение с 2015 година.
През 2016 г. броят на библиотеките в област Бургас с библиотечният фонд над 200 хил. библиотечни единици са 2.