Индикатори за бедност и социално включване в област Враца през 2016 година

ИНДИКАТОРИ ЗА БЕДНОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ВРАЦА

PDF файл

 

Индикаторите за бедност и социално включване са част от общите показатели на    Европейската общност за проследяване на напредъка на страните в борбата с бедността и социалната изолация. Основен източник на статистически данни за пресмятане на общите индикатори е ежегодно провежданото Наблюдение на доходите и условията на живот (EU-SILC).

 

Оценка на бедността

 

По окончателни данни от изследването, проведено  през 2017 г., линията на бедност общо за страната за 2016 г. е 308.17 лв. средно месечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 638.7 хил. лица, или 22.9% от населението на страната.