Издателска дейност в област Ямбол през 2016 година

PDF файл

През 2016 г. в област Ямбол са издадени 17 книги с тираж 17 250 и 4 брошури с тираж 400.
В област Ямбол относителният дял на броя на книгите е 0.2% спрямо общия брой за страната, а броят на брошурите – 0.4%.