Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица през 2016 година в област София (столица)

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи на територията на област София (столица) са водени 1 857 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 35, или 1.8%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) са 86.4%
• Малолетни (8 -13г.) – 13.6%
• Момчетата са 1 326, или 71.4%.
• Учащи са 1 428 лица (76.9%).
• Криминогенна среда живеят 989 малолетни и непълнолетни, или (53.3%).

Броят на заведените на отчет2 в ДПС през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 597, или 32.2% от всички водени на отчет лица, като 80.4% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените се увеличава с 6.6%.
През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 650 малолетни и непълнолетни лица, или 35.0% от водените на отчет през годината. Причините за отпадането им са:
o Поправяне на поведението – 366 лица (56.3%)
o Навършване на 18-годишна възраст – 268 лица (41.2%)
o Други основания – 16 лица (2.5%)