Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област Ямбол към 31.12.2016 година

PDF файл

Към 31.12.2016 г. в област Ямбол функционират 4 болници, – с 435 легла. От тях многопрофилните болници са 3, – с 397 легла. В сравнение с 2015 г. легловият фонд на многопрофилните болници се увеличава с 3.9%.
През 2016 г. в област Ямбол функционират 3 други здравни заведения с 50 легла. Към тях се отнасят център за спешна медицинска помощ, регионална здравна инспекция и дом за медико-социални грижи за деца.