ЖИЛИЩЕН ФОНД В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Велико Търново се състои от 89 271 жилищни сгради или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година. Жилищата в тях са 145 478 жилища, като 58.7% от тях се намират в градовете, а 41.3% – в селата. Преобладаващата част от жилищата в областта (96.0%) са собственост на физически лица.