137 години българска статистика

Пълен текст в PDF файл

На 25 юни 2017 г. статистическата институция в България навършва 137 години. През 1880 г. с княжески Указ № 296 е образувано Статистическо-организационно отделение към Министерството на финансите – основоположник на днешния Национален статистически институт. Закон за организирането на статистиката в България през 1946 г. урежда преминаването на Главна дирекция на статистиката към Министерски съвет и изграждането на мрежа от местни статистически органи. Вече 71 години отдел „Статистически изследвания – Добрич“ към Териториално статистическо бюро – Североизток, макар и с различни имена през годините събира, обработва, анализира и разпространява статистическа информация.