ЦЕНИ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ЗЕМЯ И РЕНТАТА В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

Цена на сделките със земеделската земя в област Русе през 2016 година

 През 2016 г. средната цена на един декар земеделска земя в област Русе е 1 129 лв., което е с 34.7% над нивото на 2015 година. Спрямо предходната година през 2016 г. най-голямо е увеличението на цената на нивите – 34.8%. При лозята е регистрирано значително ценово намаление – с 28.4% (табл. 1). Регистрираните средни цени на нивите в област Русе през 2016 г. остават над средната цена  на тази категории земя за страната.