Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в област Перник през 2016 година

PDF файл
 

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Перник са водени 153 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2015 г. броят им намалява с 33, или 17.7%.
Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:
• Непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 65.4%;
• Малолетни (8 – 13 г.) – 34.6%;
• Момчета – 87 (56.9%);
• Учащи – 150 лица (98.0%);
• В криминогенна среда живеят 105 малолетни и непълнолетни (68.6%).

Броят на заведените на отчет в ДПС в област Перник през 2016 г. малолетни и непълнолетни е 39, или 25.5% от всички водени на отчет лица, като 82.1% от тях са непълнолетни. В сравнение с 2015 г. броят на новозаведените намалява с 32.8%.
През 2016 г. 71 малолетни и непълнолетни лица, или 46.4% от водените на отчет през годината са снети от отчет в ДПС.
• Поради поправяне на поведението са отпаднали 24 лица (33.8%);
• Поради навършване на 18-годишна възраст – 27 лица (38.0%);
• 20 лица (28.2%) – на други основания