Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Стара Загора през 2016 година

PDF

През 2016 г. на отчет в детските педагогически стаи в област Стара Загора са водени 468 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления.
През 2016 г. снети от отчет в ДПС са 131 малолетни и непълнолетни лица, или 28.0% от водените на отчет през годината.