Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Бургас през 2016 година

PDF

През 2016 г. в област Бургас, броят на водените на отчет в ДПС малолетни и непълнолетни лица за извършените от тях противообществени прояви и престъпления е 278.
От отчет в ДПС са снети 74 малолетни и непълнолетни лица, или 26.6% от водените на отчет лица, като 51 лица (68.9%) – поради навършване на 18-годишна възраст, 21 лица (28.4% ) – поради поправяне на поведението, а 2 лица (2.7%) – на други основания.