Брачност и бракоразводност в област София (столица) през 2016 година

PDF файл
 

Бракове

През 2016 г. в област София (столица) са регистрирани 5 404 юридически брака – със 131 по-малко спрямо предходната година, а коефициентът на брачност е 4.1‰. От всички регистрирани бракове 97.2% (5 252) са сред населението в градовете, докато в селата са сключени 152 брака.
Сключилите брак през 2016 г. във възрастова група 25-34 години са 60.8% за мъжете и 62.7% за жените.
За 85.1% от мъжете и 88.0% от жените, сключили граждански брак през 2016 г., той е бил първи.

Разводи
Броят на разводите през 2016 г. е 2 404, или със 151 повече спрямо 2015 г. От всички прекратени бракове 96.4% се отнасят за населението в градовете.
Най-голям е делът на браковете, прекратени по „взаимно съгласие“ (61.0%), следват причините „несходство в характерите“ (33.9%) и фактическа раздяла (3.9%).
За 9.7% от жените и 12.4% от мъжете, разтрогнали своите бракове през 2016 г., разводът не е бил първи. Най-голям процент на разводите – 37.6 при мъжете и 32.7 при жените са във възрастовата група 40-49 години, следвани от групата 35-39, където разводите при мъжете представляват 19.5%, а при жените 21.2%.