ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

Малолетни и непълнолетни лица, водени и заведени на отчет и преминали през детските педагогически стаи (ДПС) в област Русе за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

 

През 2016 г. броят на водените на отчет в детските педагогически стаи[1] в област Русе малолетни и непълнолетни лица е 262, а относителният им дял в общия брой за страната е 2.9%. В сравнение с 2015 г. този брой намалява с 15.5 (табл. 1). Общо 51 са малолетните лица на възраст 8 – 13 навършени години, или 19.5% от общо водените на отчет в ДПС в областта през годината. Непълнолетните лица на възраст 14 – 17 навършени години са 211 или 80.5%. И в двете възрастови групи преобладават момчетата – 68.6% сред малолетните и 74.9% в групата на непълнолетните.

[1] Малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.