Противообществени прояви и престъпления на малолетните и непълнолетните в област Сливен през 2016 година

PDF

През 2016 г. броят на водените на отчет в Детските педагогически стаи (ДПС) малолетни и непълнолетни лица в област Сливен е 244.
Малолетните и непълнолетните, преминали през ДПС за извършени противообществени прояви през 2016 г., са 194, като момичета са 39, или 20.1%, а момчета – 155 с относителен дял 79.9%.