НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКИ ПРОЦЕСИ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

Пълен текст в PDF файл

Текуща демографска ситуация в област Габрово през 2016 година:

  • Населението на областта продължава да намалява и застарява;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Намалява абсолютният брой на живородените и коефициентът на обща раждаемост;
  • Увеличава се броят на умрелите и коефициентът на обща смъртност;
  • Намалява детската смъртност;
  • Увеличава се броят на сключените бракове, а броят на разводите намалява.