Брой, структура и териториално разпределение на населението в област Ямбол през 2016 година

PDF

Населението на област Ямбол към 31 декември 2016 г. е 122.3 хил. души, което представлява 1.7% от населението на страната.
Към 31.12.2016 г. децата до 15 години са 18.0 хил., или 14.7% от общия брой на населението в област Ямбол, като спрямо 2015 г. относителният им дял нараства с 0.2 процентни пункта.