Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Бургас през 2016 година

PDF

През 2016 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас са 190.5 хил. В сравнение с 2015 г. коефициентът на икономическа активност в област Бургас (15 – 64 навършени години) нараства с 0.5 процентни пункта
Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в област Бургас през 2016 г. са 173.4 хиляди.