Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Сливен през четвъртото тримесечие на 2016 година

PDF

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Сливен е 71.9 хил., от които 39.5 хил. са мъже, а 32.4 хил. са жени.
В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на възраст 15-64 навършени години в областта се увеличава с 0.3%, а спрямо съответното тримесечие на 2015 г. броят на заетите лица в тази възрастова група намалява с 0.6%.