Дейност на местата за настаняване в област Смолян през декември 2016 година

PDF_файл

През декември 2016 г. в област Смолян са функционирали 254 места за настаняване с над 10 легла, от които 136 са хотели и 118 – други места за краткосрочно настаняване (хижи, квартири, почивни станции, бунгала и ваканционни селища). Броят на стаите в тях е 5 183, а на леглата – 10 681. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се увеличава с 21.5%, а леглата в тях – с 46.0%. Спрямо декември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличават с 2.0%, а леглата в тях – с 1.1%.

Реализираните нощувки в област Смолян са 64 631, като 55 963 (86.6%) от тях са от български граждани, а 8 668 (13.4%) – от чужденци. Спрямо ноември 2016 г. нощувките се увеличават с 209.4%. В сравнение със същия месец на предходната година, през декември 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 1.1%, като нощувките в местата за настаняване с 1 и 2 звезди се увеличават с 11.1%, а с 4 и 5 звезди – с 6.4%. В местата за настаняване с 3 звезди е регистрирано намаление от 10.7%.

През декември 2016 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди са реализирани 46.0% от общия брой нощувки на чужди граждани и 38.4% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 37.2% от нощувките на чужденци и 32.6% – на български граждани, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) тези дялове са съответно 16.8 и 29.0%.