Дейност на местата за настаняване в област Добрич през декември 2016 година

Пълен текст в PDF файл

През декември 2016 г. в област Добрич са функционирали 41 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 1.4 хил., а на леглата – 3.2 хиляди. В сравнение с декември 2015 г. се отбелязва ръст  на общия брой места за настаняване с 2.5%, на стаите с – 21.1% и на леглата в тях – с 28.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2016 г., е 8.7 хил., или с 38.7% повече в сравнение със същия месец на предходната година.