ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF формат

През ноември 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 41 места за настаняване с общ капацитет 1 730 легла, от които 15 хотели с 881 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г., е 12 552, като от тях 9 396 са от български граждани, а 3 156 – от чужденци. В сравнение с десетия месец на т. г. се наблюдава спад на реализираните нощувки с 0.8%, като тези от български граждани нарастват с 5.8%, а от чужденци намаляват с 16.3%. Спрямо ноември на предходната година нощувките бележат спад с 14.0%, като при гостите от страната намалението е с 12.4%, а при чуждестранните туристи – с 18.4%. През ноември т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 47.2% от всички нощувки на български граждани и 18.6% от тези на чужденци.