Дейност на местата за настаняване през ноември 2016 г. в област Шумен

пълен текст в PDF файл

През ноември 2016 г. в област Шумен са функционирали 48 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 708, а на леглата – 1 513. В сравнение с ноември 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 2.1%, а броят на леглата в тях намалява с 2.3%.

През месец ноември 2016 г. категоризирани места за настаняване с над 10 легла са функционирали в шест от десетте общини в област Шумен.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2016 г. в област Шумен е 6 323, като от тях 4 912 са на български граждани, а 1 411 – на чужденци. В сравнение със същия месец на предходната година общият брой на реализираните нощувки намалява с 11.3%. В хотелите са реализирани 81.2% от общия брой нощувки на българските граждани и 98.0% от общия брой нощувки на чуждите граждани.