Дейност на местата за настаняване в област Ямбол през ноември 2016 година

PDF

През ноември 2016 г. в област Ямбол са функционирали 22 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване.
Приходите от нощувки през ноември 2016 г. в областта достигат 156.0 хил. лв., или с 13.2% по-малко в сравнение с ноември 2015 година.