ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ РУСЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

Пълен текст в PDF файл

През октомври 2016 г. на територията на област Русе са функционирали 42 места за настаняване с общ капацитет 1 730 легла, от които 15 хотели с 879 легла.

Общият брой на реализираните нощувки във всички места за настаняване, регистрирани през октомври 2016 г., е 12 655, като от тях 8 885 са от български граждани, а 3 770 – от чужденци. В сравнение с деветия месец на т. г. се наблюдава ръст на реализираните нощувки с 4.4%, като тези от български граждани нарастват с 12.2%, а от чужденци намаляват с 10.2%. Спрямо октомври на предходната година нощувките бележат спад със 17.8%, като при гостите от страната намалението е с 19.7%, а при чуждестранните туристи – с 12.8%. През октомври т. г. в местата за настаняване в област Русе, категоризирани с 1 и 2 звезди, са реализирани 52.6% от всички нощувки на български граждани и 15.4% от тези на чужденци.