Науката и образованието във фокуса на статистиката

Пълен текст в PDF файл

По повод празника на академичната общност – 8 декември, Факултетът по математика и информатика на Шуменския  университет беше домакин на II Регионален конкурс по статистика – Шумен, 2016, на тема „Науката и образованието във фокуса на статистиката“. Конкурсът, чиято цел е популяризиране на статистиката, като наука и практика, е поредна съвместна инициатива на Шуменския университет и отдел „Статистически изследвания – Шумен“.