Дейност на местата за настаняване в област Ловеч през октомври 2016 година

ДЕЙНОСТ НА МЕСТАТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ В ОБЛАСТ ЛОВЕЧ

ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2016 ГОДИНА

 

 Пълен текст в PDF файл. 

 

           През м. октомври 2016 година в област Ловеч са функционирали 78 места за настаняване с над 10 легла, от които 49 с една и две звезди, 25 броя с три звезди и 4 броя с четири и пет звезди. Броят на стаите в тях е 1 886, а на леглата 4 102. В сравнение с предходния месец общият брой на местата за настаняване (функционирали пред периода) намаляват с 2.5%, а на леглата в тях – с 2.9%. Спрямо октомври 2015 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 9.9%, а на леглата в тях – с 2.8%.

            Реализираните нощувки в област Ловеч са 22 407 като 21 357 (95.3%) от тях са от български граждани, а 1 050 (4.7%) – от чужденци. Спрямо септември 2016 г. нощувките намаляват с 8.3%. В сравнение със същия период на предходната година през октомври 2016 г. реализираните нощувки се увеличават с 39.9%.

Заетостта на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 г. е 18.3% и намалява в сравнение с предходния месец с 1.6 процентни пункта.

Пренощувалите българи са реализирали средно по 1.7 нощувки, а чужденците са реализира средно по 2 нощувки.