Основни резултати от изследването за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинствата и лицата в област Смолян през 2016 година

PDF_файл

Резултатите от проведеното изследване за използване на информационно-комуникационни технологии от домакинства и лица в област Смолян показват, че през 2016 г. 59.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, като е отбелязан растеж от 7.6 процентни пункта спрямо предходната година. Средната стойност за страната по този показател е 63.5%. По дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 14-то място в страната.

През 2016 г. 50.8% от населението в област Смолян на възраст 16 – 74 навършени години се възползват от удобствата на глобалната мрежа всеки ден или поне веднъж седмично. В регулярното използване на интернет от лицата в сравнение с предходната година е регистриран ръст от 5.6 проценти пункта, а в сравнение с 2012 г. – ръст от 7.0 проценти пункта.